Corona virus – opdatering

Opdatering

Vi håber, I alle har det godt, og at vi snart kan ses igen. Hermed en kort opdatering af nogle af punkter fra de tidligere informationsbreve.

Rideundervisning:

Ingen rideundervisning frem til efter påske (14.april) tilsvarende skolelukning

Undervisnings betaling

Der bliver ikke tilbagebetaling af tabt rideundervisning i marts, da vi vurderer, at det er dækket ind under force majeure.

Betaling for undervisning i april stopper vi ikke fordi:

 • Vi håber at kunne starte undervisning op efter Påske
 • Fra 1. april til påskeferie er der kun 2 undervisningsdage
 • I årshjulet for betalinger betales der ikke for undervisning i august pga sommerferie og kompensation for helligdage i løbet af året

Hvis vi ikke kan tilbyde rideundervisning i slutningen af april, vil vi vurdere på om der tilbagebetales for april måned. Vi vil dog fortsat tage med i betragtning, at vi har udgifterne til hestene. Desuden er vi en lille klub, som bliver hårdt presset på vores økonomi ved den nuværende situation. Så vi håber for vores medlemmers forståelse herfor, da det kan blive et spørgsmål om klubbens overlevelse.

Kommende arrangement:

Vi planlægger med rytterlejr for de øvede ryttere alt efter, hvordan verden ser ud til den tid. Så sæt et forsigtigt kryds i kalenderen i weekenden uge 26 (26.-28. juni).

Hold øje med vores Facebook side for løbende opdateringer. I er ligeledes meget velkomne til at kontakte os, hvis der er noget, I er i tvivl om.

 

Pasning af hestene:

Niels Åge ordner forsat stald mandag-fredag om formiddagen. Venligst undlad at komme i stalden i tidsrummet fra kl 8-13 i hverdagene.

I weekenden passes stalden efter staldvagts planen, hvor de enkelte dage er fordelt mellem de private opstaldere. Giv besked hvis I kommer i karantæne eller bliver syge, så vi kan hjælpe hinanden og få byttet vagter. På tilsvarende vis styres fredags indlukning af hestene af særskilt plan.

Halvparts ryttere passer heste og bokse tilsvarende normale aftale. Hvis I ønsker at undgå at komme i klubben, overtager vi pasning af boks, men det indbefatter ligeledes, at hesten ikke benyttes til ridning i perioden. Giv besked hvis I kommer i karantæne eller bliver syge, så vi fortsat holder boksene i tømte regelmæssigt.

Kom i staldene til at få klaret det nødvendige i hverdagen, men undgå unødigt ophold.

Vi henstiller til, at der generelt holdes afstand samt opmærksomhed på, at der ikke er forsamlet mere end 10 personer i de forskellige faciliteter i klubben.

Vi henstiller til, at man benytter handsker ved håndtering af fælles udstyr ved udmugning og indluk mv.

Brug af klubbens faciliteterne

Følg anbefalinger fra myndighederne angående

 • Host og nys i ærmet
 • Vask eller sprit hænder af ofte
 • Få mennesker samme både indendørs og udendørs (maks 10 pers)
 • Hold afstand til hinanden
 • Ved sygdom bliv hjemme

Vi henstiller til, at der generelt holdes afstand samt opmærksomhed på, at der ikke er forsamlet mere end 10 personer i de forskellige faciliteter i klubben.

I den kommende periode, hvor der er ekstra fokus på at begrænse smitte og alles færden, gælder følgende:

 • Ingen adgang for ikke-medlemmer i klubben
 • Kom kun med formål
 • Hvis hesten ikke er opstaldet i klubben, må faciliteter ikke benyttes (klippekort eller månedskort)
Ridehuset lukkes af da det ikke må benyttes med de nuværende retningslinjer fra DRF

Udendørs faciliteter

Kan benyttes men hold afstand til hinanden og undgå at være for mange sammen (maks 10 pers)

Rytterstuen mv

Ingen ophold i rytterstuen. Brug gerne egne drikkedunk mv i stedet for de fælles krus og glas.

Vi holder fokus på at holde toiletterne ekstra rent.

 

Pas godt på jer selv og hinanden

Bestyrelsen