Månedsarkiv: oktober 2016

RYTTERMÆRKE 3 & 4 ….

Aaskov Rideklub afholder nu kursus i mærke 3 & 4

Underviser: Connie H. Linding

Ryttermærke 3:

Undervisningen er på 8 lektioner.

Undervisning vil starte torsdag den 13/10 kl. 19.00 og så aftaler vi fremtidige lektioner der (måske tager vi også nogle weekend lektioner) Det aftaler vi under vejs.

Ryttermærke 4: følger snarest herefter

Undervisningen er på 8 lektioner.

Du skal inden kursusstart til ridemærke 4 have taget: Ridemærkeprøven

Læs nærmere på link: http://www.rideforbund.dk/DRF/Klub/Ryttermaerker/Konkurrencemaerket

Tilmelding snarest til Connie på tlf. 40 20 82 76.

Prøvedag for prøven aftales ved kursusopstart.

Pris: 750 kr. for begge mærker, inkl. emblemer og prøvesæt samt bøger

Tilmeldingen er bindende og først gyldig ved indbetaling. Sidste tilmeldingsfrist er 6/10.

Reg.nr 7625 konto nr. 2333380

Undervisningsmateriale: inden kursusstart har du fået og læst hæftet til mærke 3.  Denne udleveres af Connie hurtigst muligt efter sidste tilmelding.

Ryttermærke 3

Uddannelsen skal give rytteren færdigheder i sikkerhedsmæssig forsvarlig omgang med hesten, varetagelse af hestens daglige pleje og viden om rytterens ansvar for hestens velfærd samt medvirken til at forhindre mishandling af heste. Rytteren skal opnå forståelse for vigtigheden af, at foretage sundhedskontrol af hesten samt viden om, hvad der skal gøres, hvis en hest er syg. Uddannelsen skal give en forståelse for hestens indlæringsprincipper, viden om regler for ridning på bane og i naturen samt kendskab til rytterens hjælpere.

Ryttermærke 4

Uddannelsen skal give rytteren viden om, hvordan træningen til og selve stævnedeltagelsen har indflydelse på hestens fysik og behov, samt hvordan rytterpsykologi kan anvendes i arbejdet med hesten og ved stævneforberedelse. Rytteren skal opnå kendskab til forskellige hesteracers anvendelsesmuligheder og ridefærdigheder. Under ridning skal rytteren kunne anvende sit kendskab til hestens indlæringsprocesser. Rytteren skal kende de etiske regler, der er gældende i forbindelse med deltagelse i stævner og kunne medvirke til forhindring af spredning af smitsomme sygdomme.

Ryttermærke 3 + 4 kræves i dag for at kunne erhverve sig rytterlicens til C-stævner. Derfor kræver disse mærker også at rytteren ridemæssigt befinder sig på konkurrence-niveau – dvs. at rytteren kan ride hesten igennem et dressurprogram/en springbane på LC-niveau uden at forstyrre hesten.