Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Corona virus – opdatering

Opdatering 14.04.20

Vi håber, I alle har det godt, og at vi snart kan ses igen. Hermed en kort opdatering af nogle af punkter fra de tidligere informationsbreve.

Rideundervisning:

Ingen rideundervisning frem til efter 10. maj. Dette på grund af den fortsat delvise skolelukning samt forsamlingsforbud på maks. 10 personer på klubbens matrikel.

Undervisnings betaling

Desværre blev det ikke muligt at kunne tilbyde undervisning i april måned som vi havde håbet på. Hvis du ønsker at få refunderet betaling af undervisning for april mdr. er det muligt ved at sende en mail til aaskovrideklub@gmail.com senest den 20. april.

Hvis ikke vi hører fra dig betragter vi din betaling for undervisning i april mdr. som en donation til klubben, og dermed en hjælp til de fortsatte udgifter til hestene i denne nedluknings periode.

Vi har fuld forståelse for hvis du ønsker undervisningsbetalingen tilbage for april, men vil naturligvis være meget taknemlig for de donationer vi evt. modtager på denne måde.

Kommende arrangement:

Vi planlægger med rytterlejr for de øvede ryttere alt efter, hvordan verden ser ud til den tid. Så sæt et forsigtigt kryds i kalenderen i weekenden uge 26 (26.-28. juni).

Hold øje med vores Facebook side for løbende opdateringer. I er ligeledes meget velkomne til at kontakte os, hvis der er noget, I er i tvivl om.

 

Pasning af hestene:

Niels Åge ordner forsat stald mandag-fredag om formiddagen. Venligst undlad at komme i stalden i tidsrummet fra kl 8-13 i hverdagene.

I weekenden passes stalden efter staldvagts planen, hvor de enkelte dage er fordelt mellem de private opstaldere. Giv besked hvis I kommer i karantæne eller bliver syge, så vi kan hjælpe hinanden og få byttet vagter. På tilsvarende vis styres fredags indlukning af hestene af særskilt plan.

Halvparts ryttere passer heste og bokse tilsvarende normale aftale. Hvis I ønsker at undgå at komme i klubben, overtager vi pasning af boks, men det indbefatter ligeledes, at hesten ikke benyttes til ridning i perioden. Giv besked hvis I kommer i karantæne eller bliver syge, så vi fortsat holder boksene i tømte regelmæssigt.

Kom i staldene til at få klaret det nødvendige i hverdagen, men undgå unødigt ophold.

Vi henstiller til, at der generelt holdes afstand samt opmærksomhed på, at der ikke er forsamlet mere end 10 personer i de forskellige faciliteter i klubben.

Vi henstiller til, at man benytter handsker ved håndtering af fælles udstyr ved udmugning og indluk mv.

Brug af klubbens faciliteterne

Følg anbefalinger fra myndighederne angående

  • Host og nys i ærmet
  • Vask eller sprit hænder af ofte
  • Få mennesker samme både indendørs og udendørs (maks 10 pers)
  • Hold afstand til hinanden
  • Ved sygdom bliv hjemme

Vi henstiller til, at der generelt holdes afstand samt opmærksomhed på, at der ikke er forsamlet mere end 10 personer i de forskellige faciliteter i klubben.

I den kommende periode, hvor der er ekstra fokus på at begrænse smitte og alles færden, gælder følgende:

  • Ingen adgang for ikke-medlemmer i klubben
  • Kom kun med formål
  • Hvis hesten ikke er opstaldet i klubben, må faciliteter ikke benyttes (klippekort eller månedskort)
Ridehuset lukkes af da det ikke må benyttes med de nuværende retningslinjer fra DRF

Udendørs faciliteter

Kan benyttes men hold afstand til hinanden og undgå at være for mange sammen (maks 10 pers)

Rytterstuen mv

Ingen ophold i rytterstuen. Brug gerne egne drikkedunk mv i stedet for de fælles krus og glas.

Vi holder fokus på at holde toiletterne ekstra rent.

 

Pas godt på jer selv og hinanden

Bestyrelsen