Info til Distance ryttere

 Følg os på facebook Aaskovridtet 2019 - hvor alle oplysninger vil blive lagt ind vedr. stævnet

Aaskov Rideklub byder ryttere, dommere, dyrlæger, hjælpere og klubbens øvrige officials velkommen til Aaskov-ridtet. Vi håber at alle får en hyggelig søndag med positive oplevelser, et dejligt ridt i den flotte natur og god sportsånd.

Stævneadressen er Bjergevej 73, 7280 Sdr. Felding,

God fornøjelse

Vejledning til rytterne

Start og mål og alle dyrlæge kontroller vil foregå på Aaskov Rideklubs etablissement. Alle opstaldninger er i rideskolens stalde.

Framelding Eventuel framelding kan ske på tlf. 40 20 82 76.

Efteranmelding: Sidste frist for modtagelse af efteranmeldinger er fredag 19/4 kl. 18.00

Startanmeldelse Startanmeldelse skal ske i sekretariatet inden indledende dyrlæge-kontrol, hvor startnummer og startkort udleveres mod deponering af Hestepas og kontrol af gyldige vaccinationer. Startkort og startnummer skal medbringes ved alle dyrlæge-kontroller. HUSK: Alle heste skal møde med tilfredsstillende beskæring eller beslag og skal kunne præsenteres for dyrlægerne, i givet fald vil de ellers blive afvist.

Der er ingen smed på stævnepladsen.

Placeringer Placeringer sker efter mål-tid – målt i hele sekunder. Er der lige placerede vil der blive trukket lod om ærespræmier. Der uddeles diplomer og sløjfer til alle der gennemfører.

Stævneofficials

Dommer:                  Iben Marianne Karup Pedersen

TD:                               Robert Ørsted

Chefdyrlæge:          Daniel Keller

Dyrlæge:                  Lena Hemmingsen

Stævnejury:            Connie H. Linding, Annette Brinch

Ansvarlig for ruterne:                 Jørgen Linding

Sekretariat:                                 Connie H. Linding

Stævnetelefon:                           40 20 82 76

Stævnesmed:                             Der er ikke tilknyttet smed til stævnedagen

Stævnedyrlæge:                        Henvendelse i sekretariatet

Stævnelæge:                              Lægevagten / 70 11 31 31

          Vigtig information vedr. kørsel/færdsel i

           Borrislejrens terræn

Der kan kun køres i bil på asfalt og grusveje, da resten af terrænet er meget våd og blød. Disse veje er markeret med lilla farve på kortet. Hastighedsbegræsningerne på vejen skal overholdes. På ringvejen er begrænsningerne afskiltet, og på alle indre veje i terrænet er den højest tilladte hastighed 40 km/t. Skiltet ”Hjælperbil” skal placeres i forruden. Der kan afhentes ekstra i sekretariatet. Ellers findes den her på hjemmesiden. På grund af risikoen for at støde på forsaget ammunition, er det forbudt at bevæge sig uden for de markerede veje og ruter. Lejren er åben fra kl. 8 om morgenen til solnedgang. Det er forbundet med livsfare og derfor strengt forbudt at berøre – endsige opsamle – forsaget ammunition eller ammunitionslignende genstande. Vær opmærksomme på, at hunde altid skal føres i snor. I tørre perioder er brandfaren i terrænet ekstremt høj. Der skal altid udvises den største forsigtighed i forbindelse med rygning, og i perioden 01 marts til 01 oktober er det kun tilladt at ryge i lukkede køretøjer. Anden brug af åben ild, båltænding eller lignende er forbudt hele året.