Sponsorer

Bliv sponsor og støt Aaskov Rideklub!

Aaskov Rideklub vil så gerne have hallen fyldt op med sponsor skilte igen,  Håber der er mange der vil støtte os.

Aaskov Rideklub er en selvejende rideklub beliggende i Sdr. Felding, hvor man uanset alder har mulighed for at dyrke sin interesse for ridesport.

Vi fagner alle: børn, unge og voksne det skal være et rart sted for alle. De mange timer i klubben munder ud i nogle gode oplevelser både i stalden,  på ridebanen og i naturen sammen med vores heste.

Vi kan ligeså godt indrømme det – uden penge går det ikke. Kontingentet, tilskud fra kommunen og indtægter fra diverse arrangementer bærer nogenlunde klubben i det daglige, men vi har slet ikke midler til nye tiltag og investeringer, derfor er vi taknemmelige for alt den frivillige hjælp vi får, at der findes fonde vi kan søge og sponsorer der støtter os.

Vil du være sponsor?

Hvis du nikker nu, så kan vi tilbyde dig et reklameskilt i vores ridehus, og du vil samtidig blive  nævnt her på vores hjemmeside. Det koster 680 kr. ekskl moms om året. De første der melder sig som sponsorer får selve pladen gratis ( så længe lager haves).

Sponsor sørger/betaler selv for fremstilling af skiltet, men Aaskov Rideklub kan være behjælpelige med at formidle fremstilling af reklameskiltet hos Jm Solfilm og Skilte (Jan Uhrskov 20899570)  Såfremt man selv laver skiltet er der krav til mål og materiale valg

Kontakt venligst bestyrelsen  http://www.aaskovrideklub.dk/aark/bestyrelsen/

STOR TAK TIL :

JM Solfilm og Skilte
Entreprenør firmaet JPK ApS
Lundgaard El
Nygaard Is
Dan Organic
Blåhøj El
XL Byg i Sdr.Omme

 

IMG_2943 IMG_2944 IMG_2945

              IMG_2807