Tøj med Aaskov Rideklub logo

Så er der mulighed for at kunne bestille tøj med Aaskov Rideklub logo. Hvis ikke du kan vente er du velkommen til selv at kontakt Tøj&Sport i Sdr. Omme men ellers arrangere vi en dag efter sommerferien hvor vi laver en fælles bestilling. Vi håber I vil benytte jer af det og lave lidt reklame for klubben. God sommer

Klik her : Opslag logo tøj