Pris opstaldning

Priser/  boks Opstaldning pr. måned /                                                 Opdateret: 01-04-2021

Opstaldning forudsætter et medlemskab af klubben.
Medlemskab:  Prisliste pr. 1/4 2021 ( skæringsdato)
For alle under 18 år   :           kr. 400,- / årligt
Over 18 år                    :           kr. 525,- / årligt

Famile medlemsskab :        kr. 900,-/ årligt.

Opstaldningsprisen er incl. 3 kg Hø/wrap, halm. Krybbefoder samt vitamin/mineralblanding.

Pony                                            kr.  1550  incl. 3 kg Hø/wrap (gældende fra 1-8-18)
Hest                                             kr.  1650,- incl. 3 kg Hø/wrap (gældende fra 1-8-18)
Særfold                                      Kr.    150,-

Dagsprisen på  Hø/Wrap pr. kg. 2,50 kr incl. moms 

Der er 3 kg hø/ wrap i opstaldningsprisen som tildeles af staldmanden.

Hvis man selv ønsker at give sin hest hø, må  der opbevares 20 små baller hø i laden af gangen. Placering aftales med Niels Åge.

Vi fodrer med Standard Mix fra Equsana. Du er velkommen til medbringe dit eget foder i måltids poser, dette modregnes dog ikke i bokslejen.

Vi sørger for Ud – og indlukning på fold i hverdagene. Weekender og helligdage indgår du i en vagtplan.

Alle  vores heste går på fold fra ca. kl 8 ca til kl 15-17 alt efter hvornår første undervisningstime begynder, og hvornår det bliver mørkt. Så snart vejret tillader det, er vores heste ude om natten. Vi fodrer 2 gange dagligt med standard mix fra Equsana (et pillefoder) og equsana vitaminer. Vi giver din hest hø og halm inden den lukkes ind.

Hø/wrap ud over de 3 kg afregnes særskilt på regningen alt efter, hvor meget du ønsker at give. Det anbefales at give 1,5 kg hø eller  2 kg wrap pr 100kg hest. Du er forpligtet til selv at sørge for udmugning samt deltage i weekend turnus/staldvagt ca. 1 dag i måneden. Alle weekender, helligdage skal dækkes af:  Se iøvrigt info under Opstaldning.

Sommerfold: fra 1 juli – 1 august   kr. 800,- for alle str. hest. 
Der er daglig tilsyn med hestene. Der står vitaminer til fri afbenyttelse i stalden til at give, når man har sin hest inde.

Eks på opstaldning af hest pr mdr.
Opstaldning ……… …….1.650 kr. ( 3 kg Hø/wrap, boks, halm, krybbefoder, ud og indluk på fold 6-10 timer i hverdage)
5 kg hø/wrap i 31 dage………..388 kr. (udover de 3 kg inkluderet i opstaldningen)
…………………………….= 2.038 kr. pr. mdr
+ Tillæg på 150 kr for særfold hvis dette ønskes

Depositum på 1 mdr. opstaldnings = 1650 dem får man retur hvis boksen er tømt og der ingen restancer er.

eks på opstaldning af 1 pony ( max 149cm).
Opstaldning ……………….1.550 kr. ( 3 kg Hø/wrap, boks, halm, krybbefoder, ud og indluk på fold 6-10 timer i hverdage)
3 kg hø/wrap i 31 dage: ………… 233 kr. (udover de 3 kg inkluderet i opstaldningen) 
………………………………..= 1.783 kr. pr. mdr.
+ Tillæg på 150 kr for særfold hvis dette ønskes

Depositum på 1. mdr. opstaldnings  = 1550 dem får man retur hvis boksen er tømt og der ingen restancer er.

GÆLDENDE FOR ALLE OPSTALDERE:   Der skal fremvises Ejercertifikat og Pas ( kopi vedlægges underskrevet staldkontrakt) ved ankomst, ligesom der skal skrives under på en staldkontrakt. Hesten/ ponyen skal være udtaget fra konsum.

Såfremt din hest har særlige behov, – eks. hvis den er i dårlig huld tillægges pris for ekstra foder ovenstående priser efter aftale. Opstaldning på AARK forudsætter, at man er medlem af klubben.  Opkrævning for opstaldning, medlemskontingent m.m. betales månedsvis forud den 1. i måneden. Alle opsigelser, skal  ske inden d. 1 i måneden forud. Således at  ønskes udmeldelse pr. 1. marts SKAL den skriftlige opsigelse være os i hænde inden 1. februar på aaskovrideklub@gmail.com

Der opkræves depositum på 1. måned’s boksleje for boksen. Depositum tillægges første regning for opstaldning.  Depositum returneres først efter fraflytning, for at sikre, at der ikke er restancer.  Når boksen forlades skal den tømmes uanset modtaget stand, for at få det fulde beløb retur.

Skal der gives foder ud over det, der fodres med på Aark, skal dette være i poser i fodervogn.

OBS: Vi udtager gødningsprøver 2 gange om året marts/april og igen oktober/november på alle  heste og ponyer. Vi får dem testet hos Equilab for bændelorm, opstalder betaler på næste måneds faktura når prøve svar foreligger. Der vil altid komme besked ud inden vi gør det, lige som prøvesvaret bliver hængt op på opslagstavlerne på rideskolen.

Vi afholder hvert år et Distance stævne Påskedag. Der vil alle heste blive lukket tidligt ud om morgenen og først komme ind, når stævnet er slut, de får hø på fold. Man er velkommen til selv at tage sin hest ind og fodre til middag. Så vidt muligt, lejer vi kun rideskolehestenes bokse ud, men det kan blive nødvendigt, at vi spørger en privat opstalder om lån af boks.

Opstaldning dag til dag.
En mulighed for dig, som har behov for opstaldning en weekend eller en kort periode. Der gælder de samme betingelser som for AARK’s øvrige opstaldere, – dog er du fritaget for weekendvagt. Der skal fremvises Ejercertifikat og vacc.bog ved ankomst, ligesom der skal skrives under på en staldkontrakt,  hvor der betales depositum på kr. 500,-  ved ankomst. Du medbringer selv foder til det antal dage, du forventer hesten skal stå her.
For medlemmer af klubben: 100 kr pr. døgn incl. strøelse.  excl. foder/ hø                            For Ikke medlemmer af klubben:  200 kr pr. døgn incl. strøelse.  excl. foder/ hø