Ordens- og Sikkerhedsregler

Revideret August 2021

AL FÆRDSEL PÅ AARK’S OMRÅDE ER PÅ EGET ANSVAR.

DER MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER LEGES I LADEN, HVOR VI OPBEVARER HØ OG HALM.

Generelt:

Vi hilser på hinanden og taler pænt til hinanden. Mobning tolereres ikke!

Det er ikke okay at debattere andres heste osv. på de sociale medier. Hvis der tages billeder af andre, skal man spørge om det er ok at ligge det online.

Brandslukkere findes i ridehallen og den røde stald.  Se evakueringsplan. https://www.aaskovrideklub.dk/brand-og-evakuering/

Rygning er forbudt på alle indendørs arealer.

Det forventes at man samler sit affald op.

Under såvel håndtering af ponyer/heste som ridning, skal der anvendes sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj (ikke åbne sko eller sandaler).

Man må ikke fastgøre sig til ponyen/hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.

Vi viser hensyn over for hinanden, dyr og omgivelserne.

Kæledyr skal føres i snor, således at de ikke er til gene for andre.

Ved uforsvarlig opførsel eller grov behandling af hesten kan AARK’s bestyrelse og personale bortvise en rytter fra ridehuset, stald og udendørs faciliteter.*

Det er ikke muligt at låne en elev hest med mindre man er underviser eller sidder i bestyrelsen.

Ridehal,  udendørs ride/spring bane og Islænderbane 

Alle bruger ridehjelm (gælder også over 18 år) *

Alle springer med vest – og der skal være mindst én ansvarlig over 18 år for privatryttere.

Halvpartsryttere må KUN springe efter aftale med en repræsentant fra bestyrelsen og under vejledning af spring kvalificeret person godkendt af bestyrelsen.

Tilkendegiv, at du gerne vil ind i ridehuset. Ha´ kontakt med rytter i ridehuset INDEN porten åbnes. HUSK Ingen må gå ind af porten af hallen uden hest (på nær undervisere/og andre hjælpere).

Halvparts ryttere under 15 år rider aldrig uden én ansvarlig over 18 år. (Og kun på tur hvis bestyrelsen har sagt OK for dette)

Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.

Der må max være 6 i ridehallen på en gang.

Vi samler ALTID vores hestepærer op efter os.

Ingen løse heste i hallen uden opsyn

Vis hensyn til andre ryttere og heste

Efterspørg accept til at longere, hvis der er andre i ridehuset. Snak sammen og vis hensyn til hinanden.

Ved eneundervisning tages der hensyn til den der får undervisning. Det er dog tilladt at ride i hallen ved privatundervisning

Vi sidder op i midten af cirkelvolten

Vi skridter ikke på hovslaget hvis andre traver, og helst i samme retning som de andre.

Parader, tilbagetrædning m.v. træner vi aldrig på hovslaget eller voltesporene.

Vi rider venstre mod venstre.

Der må springes i Hallen, lørdag indtil kl 15. Der skal advares 2 dage forinden på begge tavler, i opstaldergruppen på Messenger og på Facebook. Springmateriale skal sættes på plads efter brug.

På hverdage mellem 8 og 9 KAN der være vedligehold af ridebaner – og de kan derfor ikke benyttes i tidsrummet.

I Naturen:

Ved tur ridning anbefaler vi at notere det på tavlen eller sig det til andre i stalden. Medbring mobiltelefon, i tilfælde af man skulle få brug for hjælp.

Når der rides i trafikken, skal man have kendskab til færdselsloven, og denne skal overholdes! Der tages hensyn til andre ”bløde” trafikanter.

Vi henstiller til ikke at ride med høretelefoner i ørene i naturen.

I stalden:

Vi  trækker altid heste i træktov.

Løb og råb er ikke tilladt i stalden, da dette kan være medvirkende til at starte en ulykke.

Heste/ponyer må ikke efterlades på staldgangen uden opsyn. Det er tilladt at passerer hinanden på staldgangen, men den enkelte skal advare andre om at de kommer med pony/hest.

Vi rydder op og fejer efter os. Trillebør, ren gjort kost m.v. sættes på plads. (Husk at efterlade ting som du selv gerne vil modtage dem)

Sidste mand lukker døre, slukker lyset og låser til sadelrummet. Husk at lukke porten til ridehallen og laden.

Hvis man opdager noget der er unormalt hos en hest fx sygdom, usædvanlig adfærd osv. kontaktes i tilfælde af elevhestenes sygdom et bestyrelsesmedlem. I forhold til privathestene kontakt venligst det nummer der står på deres skilt.

Rideskolens inventar og udstyr skal behandles med respekt.

Husk at spørge hvis man vil låne andre eller rideskolens ting.

Til, fra og på fold

Hestene skal trækkes til og fra særfolde. 

Til stor fold sikres at udlukning sker på rolig og sikker vis.

Brug gerne vores fangefolde det øger sikkerheden for mennesker og dyr.

Der skal altid trækkes med træktov

Tilretning af dækkener o. lign. foregår i stalden – og ikke på folden.

Unødvendigt ophold på foldene er ikke tilladt.

Hav så vidt muligt altid en telefon på dig, hvis du færdes alene på foldene.

Er man flere om at lukke heste på fold, slipper man først hestene, når alle er klar.

Det påhviler den enkelte at kontrollere, at hegnet er helt  og er strømførende– både før og efter udlukning af pony/hest. Ved konstatering af brud, kontaktes bestyrelsen, skade/fejlen udbedres hvis det er muligt.

HVIS ulykken sker.

Beskriv rækkefølgen:

·  Stands ulykken.

·  Giv livreddende førstehjælp.

·  Tilkald den nødvendige hjælp.

·  Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet.

Der er plaster  og div isposer i Rytterstuen.

  • I Rytterstuen:

Bank  støvler/sko af inden du går ind.

Ryd op efter dig selv. Har du spildt så tør op, har du brugt service så vask op.

Luk skydedøren ud til køkkenet.

Rideudstyr skal ikke ligge og flyde.

Tyveri

I tilfælde af tyveri for Privatpersoner, der har udstyr og heste stående på rideklubben, er det ens egen indboforsikring der dækker et evt. tab ved tyveri og brand. Hvis hesten bliver stjålet eller kommer til skade er det også ens egne forsikringer der skal dække tabet. Samtidig vil vi kraftigt opfordre jer til at låse jeres ting inde – enten i jeres eget skab eller i klubbens sadelrum – og huske at få låst når man går ud af sadelrummet som den sidste.

Brug af maskiner.

  • Ingen under 18 år bruger traktor eller staldcat. Vores kørende maskiner er kun til brug for Aarks ansatte og bestyrelse *

*Konsekvenser er mundtlig advarsel, skriftligt advarsel og ved gentagelse kan udelukkelse af klubben ske.