Priser opstaldning

Opstaldningspriser:

Tilkøb til pakker:

Dagsprisen på Hø/Wrap incl. moms3,50 kr. pr. kg.
Ekstra kraftfoder:    200 kr./pr. kg. pr. mdr.
Særfold:     150 kr./mdr.
Sommerfold uden daglig brug af boks:  900 kr. for juli mdr.
Sommerfold med daglig brug af boks:     
(uden kraftfoder og hø/wrap, som betales særskilt)
1200 kr. for juli mdr.

Der er inkluderet 3 kg hø/wrap i alle pakker som tildeles af staldmanden.

Vi fodrer med Horsemix fra Equsana. Du er velkommen til medbringe dit eget foder i måltids poser, dette modregnes dog ikke i bokslejen.

Vi sørger for Ud – og indlukning på fold i hverdagene. Weekender og helligdage indgår du i en vagtplan.

Alle vores heste går på fold fra ca. kl. 8.00 til ca. kl. 15-17.00 alt efter hvornår første undervisningstime begynder, og hvornår det bliver mørkt. Så snart vejret tillader det, er vores heste ude om natten. Vi fodrer 2 gange dagligt med standard mix fra Equsana (et pillefoder) og equsana vitaminer. Vi giver din hest hø og halm inden den lukkes ind.

Hø/wrap ud over de 3 kg afregnes særskilt på regningen alt efter, hvor meget du ønsker at give. Det anbefales at give 1,5 kg hø eller 2 kg wrap pr. 100 kg. hest. Du er forpligtet til selv at sørge for udmugning samt deltage i weekend turnus/staldvagt ca. 1 dag i måneden. Alle weekender, helligdage skal dækkes af:  Se info under Opstaldning.

GÆLDENDE FOR ALLE OPSTALDERE:   Der skal fremvises Ejercertifikat og Pas ( kopi vedlægges underskrevet staldkontrakt) ved ankomst, ligesom der skal skrives under på en staldkontrakt.

Såfremt din hest har særlige behov, – eks. hvis den er i dårlig huld tillægges pris for ekstra foder ovenstående priser efter aftale. Opstaldning på AARK forudsætter, at man er medlem af klubben.  Opkrævning for opstaldning, medlemskontingent m.m. betales månedsvis forud den 1. i måneden. Alle opsigelser, skal  ske inden d. 1 i måneden forud. Således at  ønskes der udmeldelse pr. 1. marts SKAL den skriftlige opsigelse være os i hænde inden 1. februar på aaskovrideklub@gmail.com

Der opkræves depositum på 1. måneds boksleje for boksen. Depositum tillægges første regning for opstaldning.  Depositum returneres først efter fraflytning, for at sikre, at der ikke er restancer.  Når boksen forlades skal den tømmes uanset modtaget stand, for at få det fulde beløb retur.

Skal der gives foder ud over det, der fodres med på Aark, skal dette være i poser ved foderborde.

OBS: Vi udtager gødningsprøver 2 gange om året marts/april og igen oktober/november på alle  heste og ponyer. Vi får dem testet hos Equilab for bændelorm, opstalder betaler på næste måneds faktura når prøve svar foreligger. Der vil altid komme besked ud inden vi gør det, lige som prøvesvaret bliver hængt op på opslagstavlerne på rideskolen.

Opstaldning dag til dag.
En mulighed for dig, som har behov for opstaldning en weekend eller en kort periode. Der gælder de samme betingelser som for AARK’s øvrige opstaldere, – dog er du fritaget for weekendvagt. Der skal fremvises Ejercertifikat og vacc.bog ved ankomst, ligesom der skal skrives under på en staldkontrakt, hvor der betales depositum på kr. 500,- ved ankomst. Du medbringer selv foder til det antal dage, du forventer hesten skal stå her.
For medlemmer af klubben: 100 kr. pr. døgn incl. strøelse.  excl. foder/ hø                For Ikke medlemmer af klubben:  200 kr. pr. døgn incl. strøelse.  excl. foder/ hø