Priser undervisning

Undervisning:  Se yderligere info om tilmelding her 

  • Almindelig hold 4 ryttere / 2 mands-hold og Spring :  380 Kr på lejet hest pr. måned
  • Almindelig hold 4 ryttere / 2 mands-hold og Spring  : 320 Kr på egen hest pr. måned
  • Micro ridning:  340 Kr.pr. måned

Der gives rabat på hold nr. 2 på 30%. 

Der betales kun for ridning i 10 mdr. De månedlige betalinger for ridning er udregnet på årsbasis, hvilket betyder, at betalingen er den samme uanset helligdage m.v. De kontingent fri måneder er Juli og August måned.

Opkrævning for såvel ridning, opstaldning, medlemskontingent m.m. betales månedsvis forud den 1. i måneden.

Alle  frameldinger/opsigelser, skal  ske inden d. 1 i måneden forud. Således at ønskes der udmeldelse pr. 1. marts SKAL den skriftlige opsigelse være os i hænde inden 1. februar på aaskovrideklub@gmail.com

Der gives ikke refusion ved fravær fra ridetimer.
Der er ingen undervisning på helligdage og i skolernes ferie ( Sdr. Felding skole ).