Brand og Evakuering

BRAND- OG  EVAKUERINGSINSTRUKS
 1. Vurdér situationen- få overblik.
 • Sluk / begræns hvis muligt .
 • Luk døre/ vinduer til brand.
 • Anvend opstillet sluknings materiel( bag stalddør og i ridehal)
 1. Foretag varsling af personer i brandtruet område.
 2. Tilkald brandvæsenet – RING 112 – oplys:
 • Hvor brænder det: Aaskov Ride klub, Bjergevej 73, 7280 Sdr. Felding
 • Hvad er der sket
 • Er der tilskadekomne – hvor mange
 • Oplyse tlf. nr. jeg ringer fra
 • Tage imod brandvæsnet ved indkørsel
 1. Foretag evakuering af heste til RIDEHALLEN.
 2. Modtag brandvæsenet oplys:
 • Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i   sikkerhed
 • Hvor brænder det
 • Brandens omfang

HUSK!

At din egen og andre personers sikkerhed har 1. Prioritet.

Heste bliver bange, hvis der opstår brand, og de tror at boksen er det sikreste sted at være. Det kan være farligt for dig, hvis du alene prøver at få hestene ud fra branden!!!