Staldvagt info

VINTER Staldvagtsguide                                          Revideret 17.05.24

DENNE guide gælder kun for lørdage, søndage og helligdage samt de dage Mette og Jesper har ferie. 

MORGENFODRING Kl. 7-8:
Hestene fodres i henhold til deres staldtavle. Kig altid ved bemærkninger hos hver hest om der skulle være noget særligt. Nogle heste får fx. specielt foder, som er i poser i fodervognen/bordene.

UDLUK:
Når hestene har spist trækkes de enkeltvis ud i deres respektive folde.  Hold altid øje med foldtavlen inden for døren i RØD stald mht. hvilke heste, der går på hvilke folde. Samt vær opmærksom på, hvad der står på de enkelte hestes bokstavle (evt. går med dækken m.m.).

VAND:
Tjek at der er vand på alle folde og at vandet er rent. Kar rengøres om nødvendigt. Vandet til særfoldene åbnes ved porten i laden i den røde stald. Ved fold 2 er “vand krydset”.
Ved frost bruges trillebøren med tæppe og vandpose i.
Er vandet frosset i staldene skal alle hestene have vand i en spand.

HALM: Ikke alle har brug for at få halm. Tjek boksene med en greb, så vi ikke bare strøer for at strø.

HØ/ WRAP: Høet/wrappet SKAL afvejes vha. vægten, der hænger i begge stalde. Det skal lægges i et RENT og hensigtsmæssigt hjørne i boksen. Der står på boksene og på tavlerne i hver stald, hvor meget hø/wrap hver hest skal have og på boksen står evt. hvor det ønskes lagt, nogle skal have begge.
Der fejes såvel i staldene som i laden.

INDLUK mellem Kl.15 -17:
Hestene trækkes enkeltvis ind i deres respektive bokse.
Det er vigtigt at tjekke om hestene er ok. Dvs. at de, der går med dækken, stadig har dækken på. Se efter om de har fået sår/rifter mv., og at de opfører sig normalt.
Grimen tages af med mindre det står på bokstavlen, at den ikke skal af.

AFTENFODRING:
Tidligst kl. 16 fodres til aften i henhold til hestenes staldtavler.
Fyld fodervogne op til næste dag.

Katten fodres.
Lyset slukkes i begge stalde. Porte og døre lukkes.
Om søndagen skal trillebøren i ridehallen tømmes.

Der må ikke muges mandag og onsdag (når møddingen er dækket med plast).

OBS! Der er specielle regler for hvad der må komme på møddingen. Se opslag i rød stald.

SOMMER Staldvagtsguide                                                                         Revideret 17.05.24

DENNE guide gælder kun for lørdage, søndage og helligdage samt de dage Mette og Jesper har ferie.


Gælder når hestene er ude om natten

HALM: Ikke alle har brug for at få halm. Tjek boksene med en greb, så vi ikke bare strøer for at strø.

HØ/ WRAP: Høet/ wrappet SKAL afvejes vha. vægten, der hænger i begge stalde. Det lægges i et RENT og hensigtsmæssigt hjørne i boksen. Der står på boksene og på tavlerne i hver stald, hvor meget hø/wrap hver hest skal have, nogle skal have begge. Samt tjek bokstavle om det skal lægges et specielt sted i boksen.
Der fejes såvel i staldene som i laden.

MORGENFODRING:
Hestene kan med fordel fodres inden indluk i henhold til deres staldtavle. Kig altid ved bemærkninger hos hver hest om der skulle være noget særligt. Nogle heste får fx. specielt foder, som er i poser i fodervognen/borde.

INDLUK mellem Kl. 09-11:
Vi tager dem ind så de kan få foder, tjekke at alle er ok og for at skåne dem for middagssolen. Hold altid øje med foldtavlen inden for døren i RØD stald mht. hvilke heste, der går på hvilke folde. Hestene trækkes enkeltvis ind i deres respektive bokse.
Det er vigtigt at tjekke om hestene er ok. Dvs. at de, der går med udstyr, stadig har det på. Se efter om de har fået sår/rifter mv., og at de opfører sig normalt.
Grimen tages af med mindre det står på bokstavlen, at den ikke skal af. Det samme gælder mundkurve og lignende.

VAND:
Tjek at der er vand på alle folde og at vandet er rent. Kar rengøres om nødvendigt. Vandet til særfoldene åbnes ved porten i laden i den røde stald. Ved fold 2 er “vand krydset”.
Lad ikke vandslangen blive i karrene ude på foldene, vandet kan løbe tilbage og tømme baljen igen.

AFTENFODRING Kl. 17-19:
Der fodres til aften i henhold til hestenes staldtavler.
Fyld fodervogne op til næste dag.

UDLUK:
Når hestene har spist trækkes de enkeltvis ud i deres respektive folde.  Hold altid øje med foldtavlen inden for døren i RØD stald mht. hvilke heste der går på hvilke folde.
Det kan være nødvendigt at give fluespray, fluemaske, og mundkurv på, dette står angivet på bokstavle, såfremt det ønskes.

Katten fodres.
Lyset slukkes om natten i begge stalde / men lad gerne porte og døre stå åben, når vejret tillader det. Undgå dog træk i stalden.
Om søndagen skal trillebøren i ridehallen tømmes.

Der må ikke muges mandag og onsdag (når møddingen er dækket med plast).

OBS! Der er specielle regler for hvad der må komme på møddingen. Se opslag i rød stald.